header
Úvodná stránkaAgrosklad

Agrosklad - kontaktné informácie

Eshop

Vstúpte do internetového obchodu!

Čeľusť brzdy poľnohospodárska

Čeľuste brzdové:
rozmery sú uvedené v mm

názov brzda
pr.bubnu
/
šírka čeľuste
skladové číslo šírka mat. dĺžka obloženia uchytenie
obloženia
dĺťka čeľuste celková po povrchu výška na os uloženia dĺžka čeľuste v osi uloženia spôsob uchytenia na čap čeľuste spôsob uchytenia a počet pružín čeľustí váha
v
kg
Telč
300/50
532 201 640 175
50
litina
320
lepené
455
140
260
oko
pr.
16 mm

1
háčik
1 pružina

1,5
pružina čeľustí Telč
531 519 137 500
N300/60 SK
300/60
440 274 300 060
60
plech
355
lepené
460
145
290
žliabok
20 mm

2
otvory
2 pružiny

1,8
pružina čeľustí N300/60
440 274 300 190
obloženie 60x5x355
278 611 605 355
N350/60 SK
350/60
440 274 350 025
60
plech
382
lepené
525
170
315
žliabok
25 mm

2
otvory
2 pružiny

2,3
pružina čeľustí N350/60
440 274 350 025
Sušice
350/60
532 201 640 275
60
litina
382
nitované
2 x 8 děr

535
170
330
žliabok
33 mm

2
háčiky
2
pružiny

3,6
pružina čeľustí Sušice
532 519 137 600
obloženie 60x6x382
278 611 606 382
P53
300/90
440 274 560 082
90
litina
302
nitované
2 x 8 děr
pr. 8 mm

440
130
250
oko
pr.
26 mm

1 drážka
1
pružina

3,4
pružina čeľustí P53, PS2 08.06
315 111 662 002
obloženie 90x10x302
278 611 045 006
P73
350/80
440 274 560 032
80
litina
382
lepené
530
170
330
žliabok 33 mm
2
háčiky
2 pružiny

4,6
pružina čeľustí  P73, PZS50,RUR5
315 111 665 106
obloženie 80x6x382 bezazbsest
278 611 030 000
PS2 08.06,
09.07.10.08

350/100
440 274 560 102
100
litina
349
nitované 2 x 8 děr
pr. 8 mm

510
150
295
oko
pr.
26 mm

1
otvor
1 pružina

4,5
pružina čeľustí P53, PS2 08.06
315 111 662 002
obloženie 100x10x349
278 611 059 999
P93
350/120
440 274 560 092
120
litina
349
nitované 2 x 8 děr
pr. 8 mm

520
150
290
oko
pr.
29 mm

1
otvor
1 pružina

6
pružina čeľustí P93
315 111 665 104
obloženie 120x10x349
278 224 380 952
obloženie 120x10x349 VRTANÉ
278 224 380 953
A10
100/140
440 274 560 112
140
litina
399
nitované
2 x  8 děr
pr. 8 mm180
370
oko
pr.
32 mm

1
háčik
1
pružina

11
pružina čeľustí A10
440 250 520 012
obloženie 140x10x399
278 611 082 005
N400/120 SK
400/120
441 000 011 100
120

plech
470
nitované
2 ks obl.
4 x 5 děr
pr. 8 mm

610
193
340
žliabok
30 mm

2
otvory
2 pružiny

6,6
pružina čeľustí N400/120
441 000 411 300
obloženie 120x14x230
278 120 230 014
N45 SK
300/120
441 000 011 200
120
plech
315
nitované
2 ks obl.
4 x 4 díry
pr. 8 mm

445
145
315
otvor
pr.
30 mm

2
otvory
2
pružiny

4,3
pružina čeľustí N45
441 000 011 301
obloženie 120x17x148
278 120 171 480
N80 SK
300/200
441 000 011 300
200
litina
300
nitované
2 ks obl.
4 x 4 díry
pr. 8 mm

445
145
315
otvor
pr.
30 mm

2
otvory
2
pružiny

8,5
pružina čeľustí N80
441 315 000 000
obloženie 200x17x148
278 200 171 480
HTS 100
HW 60

400/120
938 190 700 000
120
litina
399
nitované
2 x 8 děr
pr. 8 mm

605
170
350
otvor
pr.
32 mm

1
otvor
1
pružina

8
pružina čeľustí HTS
938 190 100 000
obloženie 120x8x399 VRTANÉ
278 611 120 008 000
obloženie 120x9x399 VRTANÉ
278 611 120 009 000
obloženie 120x10x399 VRTANÉ
278 120 010 399 000
HTS 100
HW 80

400/140
935 740 482 130
140
hliník
399
nitované
2 x 8 děr
pr. 8 mm

605
170
350
otvor
pouzdro
pr.
32 mm

1
otvor
1
pružina

3,8
pružina čeľustí HTS
938 190 100 000
obloženie 140x8x399 VRTANÉ
278 611 140 839 9
obloženie 140x9x399 VRTANÉ
278 611 140 939 9
obloženie 140x10x399 VRTANÉ
278 611 141 399
dostička plechová čeľuste
935 700 582 000

 

 

A - vnútorný priemer
B - obrobená brzdová plocha
C - celková výška
D - priemer pro náboj kolesa
E - roztečná kružnica pro šrouby kolesa
F - počet otvorov pre šrouby kolesa
G - priemer otvorov pre šrouby kolesa
rozmery sú uvedené v mm

Názov Skladové číslo A B C D E F G Váha kg Poznámka
TELČ , UNHZ500,750 532201622095 300 65 100 160 205 6 20 10,50
N45 6 dier 441000010200 300 145 210 170 205 6 23 23
N45 10 dier 441000010290 300 145 210 175 225 10 24 23
N80 441000010300 300 215 280 175 225 10 24 39
SUŠICE 532201622105 350 65 105 160 205 6 21 11,50
PZS 50 440325500042 350 100 125 220 275 8 23 19,50
PS2 08.06, 09.07 440224110092 350 105 135 220 275 8 23 16 vlnitý vonkajší povrch
P93 440224110122 350 130 175 220 275 8 23 29
P78 440224110132 350 130 175 220 275 8 30 29
PAJ 440224110062 350 75 95 108 160 5 21 12,5
A10, N900 399224110109 400 150 210 280 335 10 31 42

 

A- vnútorný priemer
B - obrobená brzdová plocha
C - výška po dosadaciu plochu pre disk kolesa
D - celková výška
E - roztečná kružnica pre šrouby kolesa
F - počet otvorov pre šrouby kolesa
G - priemer otvorov pre šrouby kolesa
H - priemer pro vonkajšie ložisko
I  - 
J  - viečko náboja a spôsob jeho uchytenia 
rozmery sú uvedené v mm

Názov Skladové číslo A B C D E F G H I J Váha kg Ložiská
P53 440223070032 300 90 115 220 205 6 20 80 110 viečka plechové na 6 šr. 19 30 208, 30 212
N300/60 441000300060 300 70 100 65 205 6 20 80 100 viečka plast pr.80 narážacie 19,50 30 208, 30 211
P73 440223074322 350 90 120 210 275 8 22 100 110 viečka plechové na 6 šr. 23,50 30 309, 32 212
RUR5 532916510012 350 90 120 210 275 8 22 100 110 viečkaplechové pr.105 , s drát. pojistkou 23,50 30 309, 32 212
N350/60 441000350060 350 70 115 180 275 8 22 80 110 viečka plast pr.80 narážacie 34,50 30 208, 30 213
N350/60 zosilnená 441000350069 350 70 115 180 275 8 22 80 115 viečka plast pr.80 narážacie 34,50 30 208, 32 015
N400/120 8 dier 441000400120 400 130 175 290 275 8 23 100 130/140 viečka plechové na 4 šr. 52 32 211, 32 215
N400/120 10 dier 441000400121 400 130 175 290 335 10 23 100 130/140 viečka plechové na 4 šr. 56 32 211, 32 215

 

Náboj kolesa poľnohospodárskej nápravy

A - priemer pre vonkajšie ložisko
B - priemer pre vnútorné ložisko
C - celková výška
D - roztečná kružnica pre šrouby kolesa
E - počet otvorov pre šrouby kolesa
F - priemer otvorov pre šrouby kolesa
G - viečko náboja a spôsob jeho uchytenia
rozmery sú uvedené v mm

 

Názov Skladové číslo A B C D E F G váha v kg
ložiska / gufero poznámka
TELČ  inovácia 532162200850 80 90 145 205 6 20 viečko plast pr.80 narážacie 14 30 208,
30 210,
75x95x10  inovace
náboj kolesa je už osadený šroubami a guferom , pôvodná varianta má šroub kolesa so závitom z oboch strán a nemá gufero
MV2-028 zosilený 532700140007 62 90 145 205 6 20 viečko plechové  s drát. pojistkou 8,2 32 206
32 210
MV2-028 532700140006 62 85 145 205 6 20 viečko plechové  s drôt. poistkou 8,2 30 206
30 209
už sa nedodáva ,riešenie je náboj zesilený  s vložkou pre zadné ložisko
PZS 50 440225500382 100 130 170 275 8 22 viečko plechové  s drát. pojistkou 15 30 309
30 312
P78 440223010162 100 130/140 175 275 8 20 viečko plechové na 6 šr. 12,5 32 211
32 215 105x140x13
šroub kolesa má závit z oboch strán
PS2 08.06, 09.07 440274010062 80 110/113 155 275 8 21 viečko plechové na 6 šr. 12 32 208
32 212
P93 440223010153 100 130/140 170 275 8 22 viečko plechové na 6 šr. 13,30 32 211
32 215 105x140x13
N45 441000010301 100 120/125 140 205 6 22 viečko plechové na 6 šr. 13 32 211
32 213
105x140x13
N80 441000010302 120 160/170 200 225 10 23 viečko plechové na 8 šr. 16 32 213
32 218
140X170X15 GP
A10, N900 440224110112 115 160 220 335 10 23 viečko šroubované do náboje s drátěnou pojistkou 28,5 30 311
30 218
110x140x13

 

 

Nová vrstva...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzdové kľúče poľnohospodárske - kľúč brzdy

rozmery sú uvedené v mm

 

Typ prívesu Umiestnenie na náprave JKPOV Celková dĺžka Priemer uloženia Prevedenie pre páku
P53 predný + zadný krátky 440 2 7466 019 2 310 38/30 tisíchran
P53 zadný dlhý 440 2 7466 022 5 894 38/30 tisíchran
PS2 08.06 predný 440 2 7466 029 2 506 38/30 tisíchran
PS2 08.06 zadný krátky 440 2 7466 050 2 550 38/30 tisíchran
PS2 08.06 zadný dlhý 440 2 7466 051 2 972 38/30 tisíchran
P93 predný 440 2 7466 033 2 436 38/35 štvorhran
P93 zadný dlhý 440 2 7466 034 2 898 38/35 štvorhran
P93 zadný krátky 440 2 7466 035 2 480 38/35 štvorhran
P93 predný 440 2 7466 057 2 432 38/30 tisíchran
P93 zadný krátky 440 2 7466 031 2 475 38/30 tisíchran
P93, P78 predný 440 2 7466 067 2 420 38/30 tisíchran
Fekál vahadlo 440 2 7466 029 2 506 38/30 tisíchran
P73, PZS50 440 2 7466 014 2 380 30/30 tisíchran
P73 440 2 7466 024 2 420 30/30 tisíchran
Kežmarok 440 2 7466 265 9 265 30/30 tisíchran
Kežmarok 440 2 7466 268 9 420 30/30 tisíchran
Nosič kontajnerov 440 2 7466 020 2 260 38/30 tisíchran

 

 

Valce brzdové pr. 80, 100, 125 mm

Použitie:
Brzdové valce sú používané v sústave vzduchovej brzdy motorových a prípojných vozidiel na ovládanie páky brzdy. Pre prístroj je určený menovitý pretlak vzduchu 0,8 MPa.

Údržba:
Počas prevádzky je nutné kontrolu a údržbu zamerať predovšetkým na tesnosť pracovného priestoru valca, tesnosť piestu, stav prachové manžety a funkčné zdvih piestu, ktorý sa mení vplyvom opotrebenia brzdového obloženia. Tento zdvih nesmie v žiadnom prípade prekročiť 70% celkového zdvihu! Nedodržanie tejto zásady má za následok abnormálnu odber vzduchu a navyše rozšírení časových nábehov, spojených s predlžovaním brzdnej dráhy. Rovnako je potrebné dbať na to, aby vychýlenie tyčky s vidličkou z osi rovnalo max ± 5 °! Dochádza k nerovnomernému zaťaženiu piestu, čo má za následok ohrnutí gumené manžety piestu na druhú stranu. Pri nedodržaní týchto podmienok nebude uznaná záruka. Bezporuchovú prevádzku vzduchových valcov možno zabezpečiť pravidelným (aspoň dvakrát ročne) ošetrením trecích plôch a tesnenie piestu (vymytie a konzervácia tukom NH2) Tým je zaručený plynulý, netrhavý pohyb piestu v oboch smeroch a vylúčené prípadné pribrzďovanie brzdeného kolesa.

443 612 142 000 valec brzdy pr. 80 mm
443 612 161 000 valec brzdy pr.100 mm
443 612 176 000 valec brzdy pr. 125 mm
273124015510 - prašnica brzdového valca
443612040225 - manžeta brzdového valca pr. 80 mm
881316539820 - manžeta brzdového valca pr. 100 mm
273112995524 - manžeta brzdového valca pr. 125 mm
Ďalší sortiment brzdových válcov
válec brzdy pr.100 TATRA 148 443612163000 335530050
válec brzdy pr.100 mm TATRA 815 443612164003 341530053
válec brzdy pr. 100 mm LIAZ 443612164008 317530051
válec brzdy pr.100 mm KAROSA 443612164007 316530051